Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

ABC - Centrum voľného času Vám v novom školskom roku 2019/2020 ponúka množstvo krúžkov a klubov.

Zápis do krúžkov a ich záujmových útvarov prebieha od 2. septembra 2019 v pracovné dni, denne do 18:00 hod.

Stiahnite si potrebný dokument, v ktorom už máte prihlášku, žiadosť, rozhodnutie, čestné vyhlásenie a prineste ich do ABC - Centra voľného času na Októbrovej 30 v Prešove. Do útvarov sa môžu prihlásiť deti a mládež od určitého veku do 30 rokov.

Pozor! Vzdelávací poukaz treba odovzdať do 27. septembra 2019.

Viac nformácií na tel. č. 051/771 22 91 alebo 0918/900 949.

Stiahnite si prihlášku, žiadosť, rozhodnutie a čestné vyhlásenie tu:


Ak člen nenastúpi do ZÚ, alebo nemá záujem o navštevovanie ZÚ, v ktorom je prihlásený, je potrebné vyplniť a doručiť do ABC – Centra voľného času ODHLÁŠKU! Stiahnite si odhlášku tu:


Ponuka krúžkov a ich útvarov je nasledovná

DFS Rozmarija

 • detská ľudová hudba (10 - 14 rokov)
 • dfs rozmarija tanec MŠ (5 - 7 rokov)
 • dfs rozmarija tanec C (7 - 10 rokov)
 • dfs rozmarija tanec A, B (10 - 15 rokov)
 • dfs rozmarija spev (7 - 14 rokov)
 • fs rozmarija tanec (od 15 rokov)
 • fs rozmarija spev (od 14 rokov)
 • ľudová hudba (od 15 rokov)

Kultúra a umenie

 • anglická a jógová školička (od 3 - 10 rokov)
 • break dance (od 5 rokov)
 • capoeira (od 7 rokov)
 • gitara (od 9 rokov)
 • hip hop (od 7 rokov)
 • keramika (od 10 rokov)
 • mažoretky (5 - 15 rokov)
 • moje šikovné ruky (od 1. roč.)
 • spoločenský tanec (od 4 rokov)
 • tanečná (od 6 rokov)

Šport a turistika

 • balet (od 1. ročníka ZŠ)
 • bedminton (od 7 rokov)
 • cyklistika (od 10 rokov)
 • florbal (od 1. ročníka ZŠ)
 • karate (od 6 rokov)
 • moderná gymnastika (od 5 rokov)
 • plavecký výcvik (od 6 rokov)
 • rekreačné plávanie (všetci)
 • stolný tenis (od 6 rokov)
 • šach (od 7 rokov)
 • Športová príprava (futbal, atletika, od 1. ročníka ZŠ)
 • tanečná gymnastika (od 5 rokov)
 • turistika (od 10 rokov)
 • volejbal (od 8 rokov)
 • zumba (od 1. ročníka ZŠ)

Technika

 • Lego-Robotika (od 6. ročníka ZŠ)
 • letecký modelár (od 11 rokov)
 • hráme sa s PC (od 1.- 9. ročníka ZŠ)
 • železničný modelár (od 8 rokov)

Vrátiť späť...

  

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top