Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Do súťaže Dekorácie z odpadu, bolo prihlásených 54 prác v kategórii jednotlivec a 8 prác v kategórii skupina. Práce znázorňovali rôzne oblasti ako napr. Zvieratá, dopravné prostriedky, predmety dennej spotreby, ale aj výlučne dekorácie. Práce boli veľmi pekné a bolo ve1mi ťažké vybrať najlepších. Rozhodli sme sa preto oceniť aspoň drobnosťou všetkých súťažiacich. Ceny a práce si môžete vyzdvihnúť v CVČ od 27.6.2022 v pracovné dni od 8:00-16:00 hod.

Výsledky si môžte pozrieť tu:

Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 15.6.2022 sa uskutočnil volejbalový turnaj s medzinárodnou účasťou pod názvom Pohár mládeže. Išlo o 56.ročník turnaja, ktorý v minulosti niesol názov Vianočný volejbalový turnaj.Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa posledné 2 roky Vianočný volejbalový turnaj nekonal a preto sme sa rozhodli turnaj zorganizovať v lete, keď je situácia s Covid-19 bez sprísnených opatrení. Veríme, že v budúcnosti sa k Vianočnému volejbalovému turnaju opäť vrátime. Turnaja sa zúčastnilo 17 družstiev z Prešova, Košíc, Svidníka, Popradu, Starej Ľubovne a z poľského mesta Nowy Sacz. Súťažilo sa v kategórii starší žiaci (6 družstiev), staršie žiačky(5 družstiev), juniori (3 družstvá) a juniorky (3 družstvá). Na trávnatej ploche v areáli ZŠ Šrobárova bolo postavených 6 ihrísk a jedno ihrisko na multifunkčnom ihrisku. Počasie podujatiu prialo a tí najlepší si odniesli z turnaja trofeje a diplomy. Zároveň boli ocenení najlepší hráči prvých troch družstiev. Výsledky si môžte pozrieť tu:

Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 14.6.2022 sa v priestoroch ABC CVČ konala Vedomostná súťaž o olympizme. Podujatie zorganizovali: Olympijský klub regiónu Prešov, ABC- Centrum voľného času v Prešove, Fakulta športu PU v Prešove. Prihlásené boli 4 trojčlenné družstvá žiakov ZŠ Važecká, ZŠ Kúpeľná, SZŠ DSA Mukačevská a ZŠ Šmeralova. Zo zdravotných dôvodov sa družstvo zo ZŠ Važecká nezúčastnilo. Garantom súťaž bola doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. podpredsedníčka OK regiónu Prešov, ktorá spolu s pánom J.Jacošom tvorili porotu. Súťaž prebiehala formou písomného testu, ústnymi odpoveďami na vylosované otázky a z praktickej časti, v ktorej boli hodnotené výtvarné práce na tému Olympijský deň na našej škole, ktoré družstvá vypracovali v škole a doniesli ich so sebou na súťaž. Družstvá boli ocenené diplomami a vecnými cenami, ktoré poskytol Olympijský klub regiónu Prešov. Výsledky si môžte pozrieť tu:

Srdečne všetkým blahoželáme!

V mesiaci máj 2022 sa v priestoroch ABC - Centra voľného času na ul. Októbrovej, uskutočnili finálové kolá súťaže šikovný chlapec - šikovné dievča. Názov projektu sa nesie pod taktovkou ABC – Centra voľného času. Súťaž je o tvorivosti, šikovnosti, vedomostiach a zručnosti našich tretiakov a štvrtákov. 

Výsledkové listiny finálových kôl si môžte pozrieť tu:

3. ročník

4. ročník


Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 18. 3. 2022 sa v ABC-CVč konalo OK súťaže Slávici z lavice. ABC - Centrum voľného času v Prešove už 22 rokov organizuje súťaž v speve moderných piesní pod názvom Slávici z lavice. Aj tento rok sa na okresnom kole zúčastnilo 36 spevákov a speváčok zo základných a stredných škôl okresu Prešov. Porota v zložení: Zuzana Sláviková ,Pavol Štieber a Soňa Špišáková, hodnotili spevácke výkony v jednotlivých kategóriách a určili víťazov. Víťazi jednotlivých kategórií a tiež ostatní zúčastnení boli ocenení diplomom a cenou,ktoré venovalo ABC – CVČ Prešov. Všetci sa tešíme na ďalšie spevácke talenty, ktoré o rok zavítajú do ABC – CVČ. Výsledky zo súťaže OK si môžte pozrieť tu:

Srdečne všetkým blahoželáme!

Poznáme víťazov literárnej a výtvarnej časti projektu NIE DROGÁM. Do projektu sa zapojili ZŠ a SŠ v meste Prešov. Výsledky si môžte pozrieť tu:

Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 27. 5. 2022 sa v Prešove konala XII. Detská športová olympiáda. Súťažilo sa vo viacerých športových disciplínach. Výsledky zo súťaže si môžte pozrieť tu:

Srdečne všetkým blahoželáme!

   

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Partneri ABC - CVČ

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top