Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

ABC - Centrum voľného času v Prešove vzniklo v roku 1994 prechodom úloh a povinností z Domu detí a mládeže. História nášho centra sa začala písať už v roku 1951. Vtedy toto zariadenie vzniklo pod názvom Krajský pionierky dom. Neskôr bolo premenované na Okresný dom pionierov a mládeže, od roku 1990 na Okresný dom detí a mládeže a od roku 1994 nás máte možnosť tu v Prešove a v okolí vnímať ako ABC Centrum voľného času. Aj keď naše zariadenie za viac ako 60 ročné obdobie prešlo mnohými transformáciami, v jednom sme sa nezmenili. Stále sme tu pre Vás, pre deti a mládež.

Činnost CVČ v Prešove na ul. Októbrovej je zameraná na výchovno-vzdelávacie aktivity a aktívny oddych detí a mládeže od predškolského veku až do 30 rokov.

Sme tu pre všetkých, ktorí  sa chcú neformálne vzdelávať, rozvíjať svoje záujmy, schopnosti, talent, aktívne relaxovať, užitočne a zaujímavo tráviť voľný čas v spoločnosti priateľov. Za dlhé roky nášho pôsobenia sme svojimi aktivitami oslovili tisíce záujemcov o pravidelnú krúžkovú činnosť, príležitostné podujatia, prázdninové tábory, ale aj o predmetové olympiády a rôzne súťaže.

Máme tu skvelých vedúcich záujmových útvaroch, ktorí sa snažia rozvíjať zručnosti detí a mládeže v oblasti športu, tanca, prírodovedy, IK technológii, modelárstva...atď. Medzi naše známe podujatia patria: Talenty, Nie drogám, Vianočný volejbalový turnaj, Slávici z lavice, Detská športová olympiáda, Slávik Slovenska, Šikovný chlapec - Šikovné dievča a DFS Rozmarija.

Ak ste v našom ABC ešte neboli, ste srdečne vítaní a veríme, že u nás nájdete niečo, čo by Vás bavilo a čo by ste chceli vyskúšať. Ak máte vlastný nápad, čomu by ste sa chceli vo voľnom čase venovať, príďte nám to povedať lebo my sme tu pre Vás  a chceme Vám poskytnúť možnosť tráviť voľný čas podľa vašich predstáv.      

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie

Top