Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Stiahnuté dokumenty prosíme po vyplnení priniesť osobne alebo poslať emailom na adresu abc@abccentrum.sk

Žiadosť (PRIHLÁŠKA) a súhlas so spracovaním osobných údajov - zákonný zástupca, potrebné pre prihlásenie sa do záujmových útvarov tu:


Ak nenastúpite do ZÚ, alebo nemáte záujem o navštevovanie ZÚ, v ktorom ste prihlásený, je potrebné vyplniť a doručiť do ABC – Centra voľného času ODHLÁŠKU! Stiahnite si odhlášku tu:


Ak si prajete podporiť peňažným darom našu činnosť a rozvoj ABC - CVČ, na čiastočné krytie prevádzkových nákladov a akcií organizovaných ABC - CVČ, môžte si stiahnúť darovaciu zmluvu tu:Tlačivo na poukázanie 2% z dane tu:Rozhodnutie o príspevku za ZÚ tu:


Podmienky vrátenia príspevku za ZÚ tu:


Žiadosť o vrátenie príspevku za záujmový útvar tu:Žiadosť o odpustenie príspevku za záujmový útvar /hmotná núdza/ tu:


   

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Partneri ABC - CVČ

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top