Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Vedenie ABC - CVČ:

Riaditeľka:

Mgr. Eva Labudová 

Zástupkyňa riaditeľky:

Mgr. Monika Berecová 

Hospodárka:

Danka Onofrejová      


Pedagogickí zamestnanci:

DFS a FS Rozmarija:

Mgr. Danka Kovalčíková

Oddelenie estetickej
a spoločenskej výchovy:

Mgr. Lenka Pribulová 

Oddelenie mládeže:

PhDr. Ivana Kizáková 

Oddelenie prírodovedy: 

Mgr. Eva Labudová

Oddelenie športu:

Mgr. Ľuboš Macko 

Oddelenie techniky:

Mgr. Peter Zuščák


Nepedagogickí zamestnanci:

Školník, údržbár:

Vladimír Číž


Upratovačka:

Magdaléna Havrillová   

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Partneri ABC - CVČ

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top