Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Členovia rady

Za pedagogických zamestnancov: Mgr. Danka Kovalčíková
Za nepedagogických zamestnancov: Danka Onofrejová
Za rodičov: PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.
Mgr. Marek Klimko
Delegovaný zástupca mesta Prešov: Ing. Richard Drutarovský

     

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Partneri ABC - CVČ

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top