Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

ABC - Centrum voľného času Vám v novom školskom roku 2023/2024 ponúka široké spektrum záujmových útvarov.

Do útvarov sa môžu prihlásiť deti, mládež a dospelí do 30 rokov.

Viac nformácií na tel. č. 051/771 22 91 alebo 0918/900 949.

Prihlášku, žiadosť, rozhodnutie, čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov - zákonný zástupca tu:


Pri ukončení členstva v záujmovom útvare je potrebné vyplniť ODHLÁŠKU! a doručiť ju do ABC – Centra voľného času, Októbrová 30, Prešov osobne, alebo poslať elektronicky na email abc@abccentrum.sk. Stiahnite si odhlášku tu:


Ponuka krúžkov a ich útvarov je nasledovná

DFS a FS Rozmarija

 • tanečná zložka (od 5 rokov)
 • spevácka zložka (od 7 rokov)
 • hudobná zložka (od 10 rokov)

Tanečné

 • balet (od 7 rokov)
 • hip-hop (od 6 rokov)
 • spoločenský tanec (od 4 rokov)
 • moderný tanec (od 10 rokov)

Tvorivé

 • keramikársky krúžok (od 10 rokov)
 • moje šikovné ruky (od 7 rokov)
 • bižutéria a dekorácie (od 8 rokov)
 • tvoríme z odpadu (od 8 rokov) novinka

Domácnosť a ručné práce

 • ABC varenia (od 8 rokov)
 • šijeme a prešívame (od 8 rokov) novinka

Literatúra a umenie

 • ABC divadielko (od 8 rokov)novinka
 • kreatívne dielka (od 8 rokov) novinka
 • šarišské a iné pesničky (od 6 rokov) novinka

Hudobné

 • ukulele (od 7 rokov)
 • gitara (od 9 rokov)

Športové

 • bedminton (od 7 rokov)
 • crosfit (od 10 rokov)
 • cyklistika (od 8 rokov)
 • florbal (od 7 rokov)
 • volejbal (od 8 rokov)
 • gymnastika (dievčatá od 5 rokov)
 • karate (od 6 rokov)
 • taekwon-do (od 9 rokov)
 • mažoretky (od 5 rokov)
 • ABC cheerleaders (od 10 rokov) novinka
 • stolný tenis (od 6 rokov)
 • bedminton (od 8 rokov)
 • speedmenton (od 8 rokov)
 • strelecký krúžok (od 12 rokov)
 • lukostreľba (od 10 rokov) novinka
 • športový šerm - kord (od 8 rokov) novinka
 • šach (od 7 rokov)
 • športová príprava (od 7 rokov)
 • turistický krúžok (od 8 rokov) novinka
 • plávanie (od 8 rokov)
 • mladý hasič (od 7 rokov) novinka
 • POhybajko (od 1. - 4. ročník ZŠ) novinka
 • zumba (od 7 rokov)

Technické

 • ABC TV a mediálna tvorba(od 8 rokov)
 • youtuber (od 8 rokov)
 • DJ klub / základy ozvučovania podujatí (od 14 rokov)
 • lego-robotika (od 12 rokov)
 • letecký modelár (od 11 rokov)
 • železničný modelár (od 11 rokov)
 • počítačový krúžok (od 1. - 9. ročník ZŠ)
 • PC game club (od 7 rokov) novinka

Prírodovedné

 • chránime prírodu (od 7 rokov) novinka
 • mladý prírodovedec (od 7 rokov) novinka

Rozvrh záujmových útvarov pre šk. rok 2023/2024 tu:


Vrátiť späť...

  

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie

Top